Terra Negra

OBUHVAT

Verbalni identitet
Vizualni identitet

DJELATNOST

Ugostiteljstvo

O PROJEKTU

Koncem 2017. godine na području današnjeg Terra Negra Country Cluba, s radom je započeo restoran u vlasništvu Žito grupe, „Crna svinja“. Uz restoran se tada na lokaciji nalazi i Villa Pi, nogometni teren i livada za sajmišta. Kao odogovor na potražnju, 2018. godine uz restoran napravljena je polivalentna dvorana za različite svečanosti, događanja i slavlja. Budući da je prostor postao više od restorana te nudi razne mogućnosti za različite profile gostiju, odlučilo se cjelokupnom prostoru nadjenuti ime Terra Negra Country Club, koji je kao krovna cjelina objedinio sve dostupne sadržaje.

S obzirom da je tržište do tada lokaciju poznavalo većinom prema restoranu Crna svinja, bilo je potrebno učiniti lokaciju prepoznatljvom kao Terra Negra Country Club. U tu svrhu, razvijen je verbalni identitet - određen je ton i glas branda, osmišljene su ključne poruke. Napravljen je vizualni identitet branda, dizajnirani su poslovni materijali te idejni i izvedbeni projekt prostornog označavanja.

VERBALNA KOMUNIKACIJA

Kako je ime Terra Negra već bilo definirano, naše je bilo razviti daljnju brand komunikaciju - ton i glas, brand priču, slogan i poruke.

SLOGAN“Dobro” je već živjelo na lokaciji, s obzirom da se u neposrednoj blizini Country Cluba nalazi proizvodnja suhomesnatih proizvoda Žito grupe, branda DOBRO. Ista filozofija koja je inspirirala DOBRO, nalazi se i iza Terra Negre. Vizija vlasnika o plodnoj slavonskoj zemlji, Slavoniji kao mjesta idiličnog života, dobre hrane i hranjenja dobrog u sebi i drugima - prenešena je i kroz komunikaciju Terra Negre.

“Zemlja dobroga” je posveta plodnoj slavonskoj crnici, hraniteljici, ali ujedno i poruka o onome što posjetitelji mogu pronaći na Terra Negri - dobru energiju, kvalitetnu lokalnu hrana, uslugu i idilično okružje za posebne trenutke. Kako iz slavonske crnice niče dobra hrana, tako na Terra Negri nastaju dobri okusi i dobri trenutci. Kao pozdrav na odlasku i želje domaćina dragom gostu, osmišljena je rečenica: "Sa slavonske zemlje nosim dobro", koja je aplicirana na portal koji označava ulaz i izlaz s posjeda.


VIZUALNI IDENTITET

Ime i koncept Terra Negra Country Cluba traži snažnu, pamtljivu i prepoznatljiv vizualnu komunikaciju. Na Terra Negri se spaja tradicija i moderno: arhitektura je kombinacija tradicionalne opeke i hrastovine s novim materijalima i tehnologijama, kuhinja je spoj tradicionalnih namirnica i modernih načela pripreme, a na isti način je promišljan i vizualni identitet.Pogled u horizont na Terra Negri poslužio je kao inspiracija logotipu i znaku - crnica i nebo, crna i bijela boja. Kontrast u koji je utisnut inicijal TN, tvori snažan i prepoznatljiv znak. Razvijen je uzorak zemlje, koji se aplicira na poslovne i promotivne materijale.


PROSTORNE APLIKACIJE

Novi branding na lokaciji je zaživio i kroz prostorne aplikacije, kroz koje je naglašena nova brand arhitektura i sadržaji. Ploča na glavnoj cesti je dizajnirana na način da naglašeno komunicira krovni brand Country Cluba, a slijedno navodi sadržaje. Skretanjem na prilaznu cestu, otvara se prizor portala koji označava ulazak na Terra Negra Country Club. Dalje se na lokaciji nalazi odgovarajuća signalizacija za parking, restoran te event room. Uz glavni objekt je ploča dobrodošlice na kojoj se nalazi brand priča Terra Negre.